پراکندگی شبکه های بات مرتبط با کشور ایران در سطح جهان

بات‌نت‌ها شبکه‌هایی هستند که با در اختیار گرفتن مجموعه‌ای از کامپیوترها که بات نامیده می‌شوند، تشکیل می‌شوند. این شبکه‌ها توسط یک یا چند مهاجم که Botmasters نامیده می‌شوند، با هدف انجام فعالیت‌های مخرب کنترل می‌گردند. سرور شبکه‌های بات به عنوان سرور فرمان و کنترل (C&C) شناخته می‌شود، که معمولاً از طریق IRC و اغلب برای مقاصد بدخواهانه، مانند DDoS می‌تواند گروه را از راه دور کنترل کند.در نقشه زیر پراکندگی سرورهای فرمان و کنترل بات که بیشترین فعالیت را در ایران داشته‌اند، نشان داده شده است.