Logo

آدرس‌های ایرانی واقع در لیست سیاه

`
در نمودارهای زیر آمار میزبان‌هایی از کشور ارائه شده که به دلایل متنوع در لیست‌های سیاه مجامع مختلف جهانی قرار دارند. ارسال هرزنامه یکی از دلایل شایع قرارگیری آدرس میزبان در این لیست‌ها است.
تعداد آدرس‌های ایرانی واقع در لیست سیاه
ASNهای ایرانی دارای بیشترین آدرس واقع در لیست سیاه
علت قرارگیری در لیست سیاه