Logo

آدرس‌های دارای پایگاه‌داده قابل دسترس

`
در نمودارهای زیر آمار میزبان‌هایی از کشور ارائه شده که پایگاه داده آن‌ها از طریق شبکه اینترنت قابل دسترسی بوده و مستعد حمله هستند. حتی برخی از این پایگاه‌های داده فاقد مکانیزم احراز اصالت و کنترل دسترسی هستند.
تعداد آدرس‌های ایرانی دارای پایگاه‌داده قابل دسترس
نوع پایگاه‌داده‌های قابل دسترس
نکات
  • پایگاه داده‌های خود را به طور مستقیم به اینترنت متصل نکنید و آنها را پشت دیوار آتش قرار بدهید.

  • استفاده از پورت‌های غیراستاندارد: با توجه به این که حملات خودکار روی پایگاه‌های داده از پورت‌های پیش فرض استفاده می‌کنند، سعی کنید از پورتی متفاوت برای این پروتکل استفاده نمایید. به طور کلی پورت‌های پیش فرض مورد استفاده پروتکل‌ها استفاده نکنید.

  • استفاده از رمز عبورهای قوی: مهاجمین برای شروع از حمله ساده حدس پسورد کاربران، بروت فرس، استفاده می‌کنند که لزوم اهمیت بیش از پیش به پیچیدگی رمز عبورهای مورد استفاده را نشان می‌دهد.
ASNهای ایرانی دارای بیشترین پایگاه‌داده قابل دسترس